příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Základní informace - Týdenní stacionář

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání:

Posláním pobytové sociální služby týdenní stacionář je poskytovat celodenní pomoc a podporu během pracovního týdne osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Služba formou každodenních aktivit směřuje klienty k zachování nebo rozvoji jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů, a tím pomáhá posilovat jejich samostatnost v běžném životě. Zároveň podporuje vazbu na domácí prostředí, přičemž úzce spolupracuje s rodinami klientů.

Kapacita služby:

24 klientů.

Místo poskytování:

Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice.

Provozní doba:

Pondělí od 6:00 hod. do pátku do 17:00 hod. s výjimkou státních svátků.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb:

 1. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování:
   • klienti týdenního stacionáře bydlí v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou standardně vybaveny, dle přání si je klienti mohou doplnit o vlastní vybavení a elektroniku,
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení:
   • na týdenním stacionáři je úklid zajištěn vlastními zaměstnanci. Úklid obsahuje stlaní lůžka, větrání a celková úprava vzhledu pokoje. Každý pátek je prováděn kompletní úklid pokoje, tj. utření prachu na poličkách, nábytku a parapetech, zametení a vytření podlahy, ometení pavučin. Do úklidu mohou být formou aktivizace zapojeni i klienti, vše dle jejich přání a potřeb. Úklid skříní probíhá dle přání klienta, na vyžádání mu zaměstnanci poskytnou pomoc či podporu,
   • praní, opravy a žehlení ložního prádla je zajištěno v centrální prádelně organizace. Osobní prádlo si klienti v pondělí přiváží vždy čisté, dle přání či potřeby klientů je možnost vyprání, drobných oprav a žehlení osobního prádla přímo na týdenním stacionáři/v prádelně organizace nebo si ho použité odvézt až v pátek vyprat domů. Dle přání a potřeb klienta je možno formou aktivizace si vyprat prádlo v automatické pračce organizace. Prádlo si klient dle svých možností pověsí, sebere, vyžehlí a uklidí do skříně s podporou či pomocí zaměstnanců,
 2. poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel:
   • stravu zajišťuje poskytovatel z centrální kuchyně organizace, je podávána 5x denně dle jídelního lístku. Pitný režim je zajištěn 24 hodin denně. Na přání klienta zaměstnanci poskytují doprovod na nákup, kde si klient koupí vlastní potraviny, nebo poskytují pomoc či podporu při objednání stravy z jiného stravovacího zařízení. Zakoupené potraviny klienta jsou řádně podepsané a uložené u zaměstnanců v prostorách spižírny nebo v lednici určenou pro klienty,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny:
   • poskytování pomoci při úkonech osobní hygieny probíhá individuálně podle míry mobility a soběstačnosti klienta. Ranní a večerní hygienická péče, čištění zubů, pomoc při ústní hygieně (včetně zubní protézy), úprava účesu, holení, sprchování, zajištění doprovodu do koupelny, příprava klienta na koupel, pomoc při svlékání a zouvání, omytí a ošetření znečistěných částí těla, péče o pokožku, promazání těla po sprchování, ošetření kůže v okolí genitálu, výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při oblékání a obouvání, doprovod zpět z koupelny. Při všech úkonech osobní hygieny je zajištěno soukromí klienta. Žínky, toaletní mýdlo, šampon na vlasy, pastu na zuby, zubní kartáček, tělové mléko, hygienické pomůcky mají klienti vlastní,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty:
   • tato pomoc probíhá na základě potřeb a přání klienta (mytí vlasů a jejich úprava, vysoušení vlasů, česání hřebenem, stříhání nehtů, zajištění pedikúry),
  • pomoc při použití WC:
   • poskytování individuální pomoci při použití WC je podle míry mobility, soběstačnosti, přání či potřeb klienta a vždy je mu zajištěno soukromí, klid a dostatek času (doprovod na WC, pomoc při svlékání a oblékání, výměna inkontinenční nebo hygienické pomůcky, přidržení klienta při usedání na mísu nebo vstávání, vysazování na toaletní křeslo, pří použití toaletního křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby, hygienická péče po použití WC, mytí rukou), prevence dekubitů a opruzenin, péče o pokožku. Likvidace odpadů probíhá dle platných norem a vnitřních předpisů organizace,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek:
   • výběr vhodného oblečení odpovídající situaci, prostředí a klimatu, pomoc při převlékání a svlékání, pomoc při obouvání a zouvání vhodné obuvi, vázání tkaniček, úprava zevnějšku, zapínání knoflíků a zipů, navlékání speciálních pomůcek, úklid ošacení do skříně a na ramínko,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík:
   • při vstávání, uléhání, změnách poloh na lůžku a přesunech na invalidní vozík nebo lůžko,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru:
   • seznámení s prostředím, doprovody, nácvik samostatného pohybu ve vnitřním či vnějším prostředí. Při nácviku chůze zaměstnanci dodržují zásady bezpečnosti a prevence úrazů a pádů,
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití:
   • míra podpory klientů při podávání stravy je dána mírou soběstačnosti klientů, spočívá v pomoci při přípravě ke stolování, tj. příprava talířů, příborů a tekutin, dále naservírování objednané stravy dle jídelního lístku a dle diety, nalévání nápojů, dle potřeby ohřátí stravy, nakrájení, zamíchání nebo dochucení pokrmů, v případě potřeby plná fyzická dopomoc při příjmu stravy a tekutin, kontrola upravenosti klientů po jídle, mytí rukou, čištění zubů dle zvyklostí klientů,
   • podpora a pomoc zaměstnance klientovi, který ji potřebuje v průběhu dne v rámci dodržování pitného režimu,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost:
   • nácvik pracovních činností: běžný úklid a údržba domácnosti. Úklid se týká nejen pokoje klienta, ale i společných prostor (kuchyňka, šatna, koupelna, WC). Zahrnuje nácvik vysávání, zametání, vytírání, utírání prachu, vynesení odpadků, praní a žehlení prádla, převlečení ložního prádla, zalití květin, úklid prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, otření pracovní desky, umytí WC, umyvadla, sprchového koutu. Údržba domácích spotřebičů zahrnuje mytí a čištění sporáku, lednice, mikrovlnné trouby, varné konvice, výměna sáčků ve vysavači,
   • podpora a pomoc při přípravě jídla a pití a při vaření nebo pečení. S těmito činnostmi souvisí i nákup surovin, příprava pracovního prostředí, příprava na činnost (převlékání), příprava samotného pokrmu (pomocí struktury – procesní schémata), úklid prostředí,
   • nácvik pracovních činností v areálu a na zahradě, nácvik používání jednoduchých pracovních nástrojů,
   • nácvik obsluhy elektrických spotřebičů a přístrojů, elektroniky, seznámení se s jejich obsluhou a bezpečnostními zásadami včetně oznámení závady či poškození, názorná ukázka, nácvik obsluhy, dohled zaměstnance,
   • podpora při hledání pracovního zapojení, zaměstnání, podpora a pomoc při sjednávání, vyřizování formalit s nástupem do zaměstnání,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:
   • podpora a pomoc při upevnění a udržení kontaktu s rodinou nebo přáteli (vzájemné předávání informací, společenské akce v areálu organizace pro klienty, rodiny, přátelé a veřejnost, pomoc rodinám, poradenství), pomoc při hledání a navazování nových kontaktů dle přání klienta, pomoc při komunikaci s rodinou a přáteli (pomoc při telefonování, pomoc při psaní korespondence, při odesílání zpráv z mobilního telefonu, při psaní e-mailů apod.), nácvik obsluhy mobilního telefonu, PC, tabletu, nácvik bezpečné komunikace na internetu (vyhledávače, servery apod.) a sociálních sítích (Facebook, Twitter, Skype aj.), pomoc při výběru komunikačních pomůcek pro verbálně nekomunikující klienty a nácvik jejich použití, podpora stabilního sociálního prostředí, odstranění rušivých elementů, nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svůj názor, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit své pocity apod.), nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, působit dobře na ostatní, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým společenským pravidlům), nácvik využívání MHD a chování v MHD, nácvik samostatného pohybu, orientace v prostředí mimo stacionář, zásady bezpečnosti na silnici a přechodu pro chodce,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
   • individuální, skupinový trénink kognitivních funkcí (trénování paměti, procvičování jemné nebo hrubé motoriky, práce se vzpomínkami, čtení a předčítání, strukturovaný program, vizuální podpora, strukturalizace, individualizace), pohybové aktivity (v tělocvičně, na hřišti, rozcvička, koupání v bazénu, nácvik pohybových dovedností), nácvik chůze s kompenzační pomůckou v terénu a ve vnitřních prostotách, podpora komunikace (rozhovory, diskuze, aktivní naslouchání aj.) a komunikace pomocí alternativních a augmentativních systémů, volnočasové aktivity (sledování TV, DVD filmů, poslech rádia, MP3 přehrávače, hraní společenských her, stavění puzzle, stavebnic, improvizační divadlo, posezení na zahradě, v parku), zpěv a hraní na hudební nástroje (klávesy, flétna), zpívání s kytarou, harmonikou, tvořivé a ruční práce (kreslení, modelování, vystřihování, lepení atd.), relaxace (aromaterapie, poslech relaxační hudby, odpočinek),
  • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:
   • příprava na školní výuku/práci a poskytnutí doprovodu do školy a zpět,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:
   • tyto činnosti probíhají individuálně nebo ve skupině klientů na týdenním stacionáři nebo mimo něj. Všechny činnosti probíhají na základě denních a měsíčních plánů aktivizačních činností a jsou zařazovány do denního programu klientů. Podpora klientů poskytovaná zaměstnancem týdenního stacionáře je cílená, individuální, rozvíjející a v potřebné míře uznává přiměřená rizika s přijmutím alespoň částečné odpovědnosti klienta, uznává princip normality a srovnává život klientů s běžným životem jejich vrstevníků,
   • jedná se o činnosti: pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, četba denního tisku a časopisů, informování klienta o aktuálním dění ve společnosti., doprovod při aktivitách podporujících začlenění osob, např. nákupy, využívání služeb jako pedikúra, pošta, knihovna, bohoslužba apod., zprostředkování a doprovod na společenské, kulturní a sportovní akce, zájmové kroužky, výstavy, besedy, procházky do města a přírody, návštěva galerií, kina, kavárny, cukrárny, restaurace, divadla, soutěže a vystoupení, zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem, zprostředkování odvozu a doprovodu na požádání klienta k lékaři,
 7. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:
   • podpora samostatného rozhodování umět říct já bych chtěl, potřebuji, trápí mě, individuální plánování průběhu služby s klientem (přání, potřeby a jejich aktualizace), podpora při řešení obtížných životních situacích, při řešení mezilidských konfliktů, podpora sociálních kompetencí, komunikace, mezilidské vztahy, posilování sebevědomí, rozvoj osobnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:
   • hospodaření s finančními depozity, informace o vyúčtování poskytovaných služeb, zprostředkování informací srozumitelnou formou (práva a povinnosti klienta, nové informace, aktivizace, společenské akce, setkání s klienty), podpora při uplatňování podnětů, připomínek a stížností (jak postupovat, když se mi něco nelíbí, cítím se ohrožen nebo mi někdo ubližuje, požádat o pomoc zaměstnance nebo cizí osobu), podpora při ochraně majetku klienta, podpora šetrného zacházení s majetkem organizace i majetkem klienta, osobní nebo telefonická jednání v zájmu klienta (spolupráce s opatrovníkem, zákonným zástupcem, lékařem, s úřady a dalšími institucemi,),
  • základní sociální poradenství:
   • poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb, o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení nebo vzniku závislosti na službě, o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí na péči o člena rodiny.

Fakultativní činnosti:

Týdenní stacionář poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku. Jedná se o dopravu automobilem poskytovatele sociální služby na vyžádání klienta.

Cíle služby:

 • Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 • Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 • Poskytovat podporu a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 • Podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb.

Kontakty:

Sociální pracovnice, pověřená vedením služby

Bc. Gabriela Veithová, DiS.
Email: socialnits@domovlibnic.cz
Tel.: 601 156 005

Koordinátor služby

Daniel Pech
Email: koordinatorts@domovlibnic.cz
Tel.: 734 440 154

Zaměstnanci ve směně: telefon: 734 853 908, 734 574 470, e-mail: tydennistacionar@domovlibnic.cz
Další informace o službě najdete na mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies