příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Základní informace - Chráněné bydlení

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a které pobývají především na území Jihočeského kraje.

Poslání:

Posláním pobytové sociální služby chráněné bydlení je zajistit klientům bezpečné místo, které nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí. Zajišťujeme pomoc a podporu v rodinném prostředí, kde respektujeme individualitu každého člověka podle jeho schopností, dovedností a potřeb.

Kapacita služby:

24 klientů.

Místo poskytování:

chráněné bydlení I: Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice - tyto prostory poskytování služby jsou momentálně v rekonstrukci,
chráněné bydlení II: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice - služba je v současné době poskytována v náhradních prostorách pouze na této adrese.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb:

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • pomoc s přípravou stravy:
   • podpora a pomoc zaměstnance při přípravě nebo vaření jídla, např. kompletaci potřebných potravin/surovin z lednic a spíží na pracovní plochu, kompletaci potřebných kuchyňských pomůcek, činnosti spojené s přípravou jídla (omytí, krájení, strouhání, vaření, smažení, pečení atd.) až do konečného stavu ke konzumaci,
   • podpora a pomoc při omytí a úklidu použitého nádobí při vaření, očištění pracovních ploch, sporáku a jídelních stolů, zametení nebo omytí podlahy v kuchyňkách,
   • podpora a pomoc při úpravě stravy (např. nakrájení, přihřátí, zchlazení pokrmu, volba vhodného nádobí apod.) pro přijatelnou konzumaci v případě, že má klient s konzumací potíže,
   • podpora a pomoc zaměstnance klientovi, který ji potřebuje v průběhu dne v rámci dodržování pitného režimu nebo při trávení svého volného času, např. příprava šálku čaje, kávy, sklenice šťávy, otevření lahve, plechovky, přípravy jiných tekutin,
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel:
   • zprostředkování objednávky stravy z kuchyně organizace, zajištěna komunikace se sociálním a stravovacím úsekem,
   • činnosti související se zprostředkováním objednávky nebo přihlášení v jiném stravovacím zařízení, ze kterého si přeje klient stravu odebírat,
 2. poskytnutí ubytování:
  • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti:
   • je zajištěno ve dvou budovách, které se nacházejí na adrese Pražská tř. 2888/88a. V první budově jsou dvě domácnosti s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji, v každé z domácností jsou k dispozici dvě koupelny s WC a jedno samostatné WC, technická místnost a společenská místnost spojená s kuchyňským koutem a jídelnou. V druhé budově jsou čtyři malometrážní byty. Součástí bytů je koupelna se sprchovým koutem a WC, pouze jeden byt využívá koupelnu s WC umístěnou na chodbě zařízení,
  • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení:
   • klienti mají možnost vyprání, drobných oprav a žehlení prádla v prádelně organizace,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti:
   • podpora a pomoc při stírání prachu, očištění vnějších omyvatelných ploch, umyvadel, zrcadel, vitrín, odstranění pavučin nebo jiných nečistot, vysávání nebo vyklepání koberce nebo rohoží, zametání a vytírání podlahy, vynesení odpadků, umytí van, sprchových koutů, WC a dlaždic, úklidu společných koupelen, WC, chodeb, kuchyňských koutů, jídelen a společných prostor, který provádějí klienti podle sjednaných rozpisů nebo aktuální dohody,
   • pomoc a podpora potřebná pro všechny fáze procesu vyprání prádla, tj. roztřídění, nastavení pracího programu u dostupných praček a sušiček na obou budovách chráněného bydlení, které jsou majetkem organizace. Dále rozvěšení prádla na sušáky, sběr suchého prádla, skládání a žehlení, popř. drobné opravy prádla,
   • podpora a pomoc zaměstnance formou připomenutí, slovního doprovodu, dohledu, kontroly nebo pomoci při úkonu výměny ložního prádla nebo nácvik klienta k tomuto úkonu,
  • pomoc při údržbě domácích spotřebičů:
   • podpora a pomoc při údržbě nebo čištění běžně využívaných spotřebičů (ať vlastních či v majetku organizace), např. konvice, žehlička, holicí strojek, fén, kulma, vysavač, mobil apod.,
   • podpora a pomoc zaměstnance při souvisejících úkonech, např. ladění TV, instalace nového spotřebiče, nácvik pro používání spotřebiče v pokoji/bytě klienta,
  • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pomůckami:
   • sjednání výběru hotovosti s klientem a případně osobou, od které klient hotovost převezme (např. se zástupcem, se sociální pracovnicí). Hotovost klient vybírá pro vlastní potřeby,
   • podpora a pomoc zaměstnance klientovi, který si vlastní hotovost bezpečně ukládá do svého pokoje a tuto činnost nezvládá sám, např. podpora při odemknutí/uzamknutí skříňky, zásuvky, příručního trezoru,
   • jednání zaměstnance a klienta o dalším hospodaření s finanční hotovostí určenou pro klientovu vlastní potřebu, např. výdej určený pro nákup potravin/surovin, výdej určený pro jiné úhrady, výdej určený pro nákup osobních potřeb apod.,
   • pomoc a podpora při samotné platbě nákupu,
   • podpora a pomoc při zavedení nebo vedení bezhotovostního účtu klienta, používání karty při nákupech, nácvik výběru z bankomatů nebo z poboček bank, porozumění výpisům z účtů, používání internetového bankovnictví apod. Činnost se poskytuje obvykle klientům, kteří nejsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům v této oblasti. U klientů s omezenou způsobilostí k právním úkonům je činnost prokazatelně projednána se zástupcem klienta,
   • zaměstnanec provádí nákup s klientem a poskytne mu podporu dle jeho schopností,
   • zaměstnanec vykoná po dohodě s klientem jeho nákup dle dohodnutého seznamu, bez klientovy fyzické přítomnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:
   • podpora a pomoc při komunikaci s rodinou klienta, která je s ním v pravidelném kontaktu,
   • podpora a pomoc zaměstnance při vyhledání kontaktu (např. klientovy rodiny v případě, že klient se doposud s rodinou nestýkal a chce s ní začít navazovat vztahy), plánování schůzek a návštěv s rodinnými příslušníky klienta v případě, že klient není schopen navázat rodinné vztahy sám,
   • podpora a pomoc s nácvikem telefonování a udržení tak kontaktu s rodinou,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
   • podpora a pomoc zaměstnance související s vhodným oblékáním klienta, úpravou jeho vzhledu,
   • podpora a pomoc zaměstnance při aktuální změně běžného života klienta v chráněném bydlení, např. příprava osobních věcí při cestování, pobytech mimo chráněné bydlení, včetně podpory při zajištění pokoje/bytu před odjezdem klienta z chráněného bydlení,
   • podpora a pomoc v nácviku psaní, čtení a počítání, rozvoji jemné motoriky, procvičování paměti,
   • podpora a pomoc v orientaci ve vnitřním a vnějším prostoru,
   • nácvik chůze,
   • kontrola nebo připomenutí klientovi, aby užil předepsaný lék,
   • podpora při hospodaření klienta s léky, např. při zajištění dostatečné zásoby léků,
   • podpora při bezpečném ukládání léků, např. při odemykání/uzamykání úložných prostorů na léky v pokoji klienta,
  • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání:
   • podpora klienta při nácviku veškerých úkonů souvisejících s docházkou do školského zařízení, např. včasné vzbuzení, příprava potřeb (svačina, vhodné oblečení, pomůcky a potřeby do školy), nácvik trasy apod.,
   • podpora a pomoc zaměstnance při potřebné komunikaci se subjektem zajišťujícím klientovi vzdělání, např. praktické školy, vzdělávací kurzy, rekvalifikační kurzy apod.,
   • úkony související s následnou pravidelnou účastí klienta ve sjednaných vzdělávacích činnostech včetně nácviků nebo úkolů, které klientovi z účasti na vzdělávání plynou,
  • podpora v oblasti partnerských vztahů:
   • podpora poskytnutá klientovi při rozhovorech se zaměstnancem nebo konzultacích s kompetentním důvěrníkem, které mají charakter vzdělávání klienta v oblasti partnerských vztahů a sexuality,
   • rozhovory a konzultace o přípravě na společné soužití,
   • rozhovory a konzultace o užívání antikoncepce,
  • podpora při získání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu:
   • podpora klienta při nácviku veškerých úkonů souvisejících se současnou nebo budoucí docházkou do zaměstnání, např. včasné vzbuzení do práce, příprava potřeb do práce (svačina, vhodné oblečení), nácvik trasy apod.,
   • podpora a pomoc zaměstnance při úkonech souvisejících s vyhledáním vhodného zaměstnání pro klienta na internetu, Úřadu práce, oslovováním konkrétního zaměstnavatele,
   • podpora a pomoc zaměstnance při pracovních pohovorech klienta, sjednání pracovní smlouvy, zajištění potřebné dokumentace (vstupní lékařské prohlídky, dotazníků apod.) pro vytvoření pracovního poměru klienta, spolupráce se zaměstnavatelem a zastupující osobou klienta ve věcech možného zaměstnání klienta,
   • podpora a pomoc zaměstnance, která souvisí s udržením pracovního poměru klienta, např. komunikace týkající se vyřízení dovolené, pracovního volna, nemoci, změn pracovní doby, vykazování práce klienta, předávání zpráv a potřebné dokumentace mezi klientem a zaměstnavatelem (př. výplatní páska), nácvik porozumění pracovním dokumentům (př. smlouva, platový výměr, výplatní páska),
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět:
   • doprovod klienta zaměstnancem, např. k lékaři, na úřady, do zaměstnání apod.,
  • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů:
   • podpora a pomoc zaměstnance, která souvisí s využíváním služeb, např. pedikúra, kadeřnictví, veřejné opravny apod.,
   • podpora a pomoc zaměstnance při objednání do běžně dostupných služeb včetně jejich vhodného výběru,
   • podpora a pomoc zaměstnance při komunikaci klienta s odpovědnou osobou za zprostředkovávání dobrovolníka (zástupce klienta, sociální pracovnice služby) nebo při potřebné komunikaci mezi klientem a dobrovolníkem, např. pro naplánování návštěvy nebo schůzky,
   • podpora a pomoc ve vyhledávání na internetu,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc pří dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:
   • podpora a pomoc zaměstnance, která souvisí s využíváním dalších služeb, např. kina, divadla, koncerty, sportovní utkání, posilovny, zájmové kroužky organizované jiným subjektem než organizací, lékařů a zdravotních služeb,
   • podpora a pomoc zaměstnance při vyhledávání jízdních spojů,
   • podpora a pomoc zaměstnance při nácviku s objednáváním vstupenky,
   • podpora a pomoc zaměstnance s nácvikem k odstraňování nevhodných vnějších projevů jako je např. ohlazování druhé osoby, hlučnost atd., nácvikem společenského chování,
 6. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:
   • podpora a pomoc klientovi při socioterapeutické činnosti, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
   • klient má možnost individuálního výběru činností, do kterých se dle svého uvážení zapojí,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
   • komunikace s opatrovníkem, příslušnými úřady, případně jiných institucí,
   • pomoc a podpora při projednání osobních záležitostí klienta, např. při sepisování klientovy stížnosti nebo projednání záležitostí s jinými osobami (např. se zástupcem klienta v případě, že se nejedná o rodinného příslušníka nebo zaměstnavatele klienta),
   • podpora poskytnutá zaměstnancem při zajištění klientovy péče o vlastní zdraví, např. sjednání, zaznamenávání, vedení a připomenutí termínů pravidelných lékařských kontrol, preventivních prohlídek,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
   • podpora a pomoc zaměstnance při vyřizování permanentky, kupónu na MHD, občanského průkazu, ZTP, reklamací,
   • podpora a pomoc při výběru vhodného dárku,
   • podpora a pomoc s přípravou oslavy,
 8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny:
   • podpora a pomoc zaměstnance při celkové osobní hygieně klienta ve sprše nebo vaně. Forma podpory je ústní: rada, doporučení, připomenutí, kontrola při výkonu hygieny nebo po hygieně. Pomoc spočívá v doprovodu klienta do koupelny a asistence zaměstnance při vlastní hygieně klienta ve sprše nebo vaně, např. namydlení těla, opláchnutí vodou, osušení, převlečení oděvu apod.,
   • podpora a pomoc při ranní hygieně, péče o dutinu ústní/protéz, promazávání kůže,
   • podpora a pomoc zaměstnance při úkonu holení vousů nebo ochlupení a následném osušení pleti, kůže, příp. dalším ošetření kůže,
   • podpora zaměstnance při výměně osobního prádla nebo nácvik klienta k tomuto úkonu,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty:
   • podpora a pomoc zaměstnance při mytí a fénovaní vlasů, při pravidelném denním rozčesání vlasů a úpravy účesu,
   • podpora při domácím barvení vlasů nebo zastřihávání vlasů nůžkami nebo strojkem, popř. natáčení vlasů,
   • podpora a pomoc zaměstnance při zkrácení nehtů na rukou a nohou,
  • pomoc při použití WC:
   • podpora ve formě připomínání použití WC u klientů ohrožených inkontinencí a následný nácvik pro potřebnou hygienu při použití WC (správné a dostatečné otření, omytí, umytí rukou po použití WC),
   • pomoc klientce v případě potřeby s výměnou hygienické pomůcky,
   • hospodaření s toaletním papírem, který si klienti kupují vlastní. Podpora spočívá také ve sledování dostatečné zásoby a nácviku správné spotřeby toaletního papíru.

Fakultativní činnosti:

Chráněné bydlení poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku. Jedná se o dopravu automobilem poskytovatele sociální služby na vyžádání klienta.

Cíle služby:

 • Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 • Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 • Podpora a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 • Podpora klientů ve využívání běžně dostupných služeb.
 • Rozvíjet komunikační dovednosti mezi pracovníkem a klientem – vzdělávání ve znakové řeči.

Kontakty:

Sociální pracovnice, pověřená vedením služby

Mgr. et Bc. Petra Skaláková
Email: socialnichb@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Zaměstnanci ve směně: telefon: 731 651 707, e-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz
Další informace o službě najdete na mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies