příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Základní informace - Sociálně terapeutické dílny

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Sociálně terapeutické dílny poskytují službu osobám ve věku 18 až 65 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jedná se osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním postižením, s tělesným postižením nebo osoby s kombinovaným postižením.

Poslání:

Posláním ambulantní sociální služby sociálně terapeutické dílny je zajistit klientům bezpečné prostředí během pracovního dne, poskytovat jim dlouhodobou a pravidelnou podporu vedoucí k rozvoji sociálních dovedností, soběstačnosti, samostatnosti, k získání a udržení pravidelných pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Okamžitá kapacita:

24 klientů

Místo poskytování:

Pražská 2888/88a, 370 04 České Budějovice

Provozní doba:

Pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 hodin s výjimkou státních svátků.

Tato služba je spolufinancována z Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb:

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny:
   • slovní podpora a pomoc při provádění osobní hygieny nejčastěji v podobě připomenutí dodržování základních hygienických návyků jako je mytí rukou před jídlem, po pracovní činnosti, po použití toalety apod.,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
   • pomoc a podpora při objednávání stravy od organizace v rozsahu přesnídávka, oběd, svačina, doprovod klienta do jídelny, podpora v dodržování pitného režimu,
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:
   • pomoc a podpora při přípravě stravy v celém rozsahu – sestavení jídelníčku, výběr receptu, nákup surovin, příprava/ohřev pokrmu, příprava stolování, úklid použitého nádobí, pomoc a podpora při přípravě teplých i studených nápojů,
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
  • nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek:
   • pomoc a slovní podpora při oblékání a svlékání – zavazování tkaniček, zapínání zipu, knoflíků apod., podpora při volbě vhodného pracovního oděvu nebo oděvu na běžné nošení v závislosti na počasí,
  • nácvik přesunu na vozík a z vozíku:
   • slovní podpora nebo pomoc při přesunu z vozíku na židli, do automobilu apod., mimo vozík je pomoc a podpora poskytována u i jiných kompenzačních nebo podpůrných pomůcek jako je např. chodítko, francouzské hole,
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností:
   • nácvik pracovní činnosti je zaměřen na procvičování jemné i hrubé motoriky, může být individuální nebo prováděn v kolektivu ostatních klientů tak, aby byly procvičovány správné sociální návyky a vhodné společenské chování v pracovním kolektivu. Pracovní činnost je vždy uzpůsobena individuálně klientovi dle jeho přání, potřeb a schopností - příklady pracovních činností. Důraz je kladen na správné pracovní návyky jako je např. pravidelná docházka, vhodné pracovní oblečení a celková úprava klienta, vhodné chování v prostorách služby. Pro vyšší možnosti pracovního uplatnění jsou s klienty procvičovány i jejich kognitivní funkce – trénink paměti, udržení koncentrace, trénink pohotovosti, nácvik plánování a rozhodování, vedení rozhovoru, trénink vhodného vyjadřování emocí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:
   • pomoc a podpora při začleňování se do běžného prostředí se zaměřením na bezproblémové zvládání sociálních návyků, vzdělávání (stáže v chráněných dílnách, naučné a různé vzdělávací akce např. v muzeu), přípravu na budoucí povolání (možnost zkusit si konkrétní pracovní pozici mimo prostory služby, vyhledávání dopravních spojů, kontaktů, adres), komunikaci s úřadem práce apod.

Fakultativní činnosti:

Sociálně terapeutické dílny poskytují nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku. Jedná se o dopravu automobilem poskytovatele sociální služby na vyžádání klienta.

Cíle služby:

 • Klient, který získá či upevní své motorické, psychické a sociální dovednosti.
 • Klient, který získá nebo si udrží pracovní návyky.
 • Klient, který rozvíjí mezilidské vztahy, např. fungování ve skupině, komunikaci.
 • Klient, který zvládne péči o vlastní osobu, je soběstačnější.

Kontakty:

Vedoucí služby

Bc. Petra Řežábková
Email: metodik@domovlibnic.cz
Tel.: 725 020 060

Sociální pracovnice

Mgr. Andrea Nováková
Email: socialnistd@domovlibnic.cz
Tel.: 602 619 232

Zaměstnanci ve směně: telefon: 702 233 841
Další informace o službě najdete na mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies