příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Ochrana oznamovatelů - Další informace

Základní informace k ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing)

S účinností od 1.8.2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jenž implementuje do národní legislativy směrnici EU  2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 

Cílem zákona je poskytnout podporu a ochranu oznamovatelům, kteří oznámí své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly apod. (tzv. protiprávní jednání), o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní nebo obdobnou činností (dobrovolníci, stážisti, dodavatelé). Oznámení od osob nespjatých pracovní nebo obdobnou činností s organizací, budou z vnitřního oznamovacího systému vyloučena. Smyslem ochrany oznamovatelů je eliminovat jakékoliv sankce (odvetná opatření) směřovaná vůči nim v souvislosti s podanými oznámeními a přispět tak k ochraně veřejného zájmu.

Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí vymezených zákonem:
 • finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy,
 • daň z příjmu právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrana spotřebitele,
 • soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích,
 • ochrana životního prostředí,
 • bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrana finančních zájmů EU,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.
Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá
o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vydal formou vnitřního předpisu pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.

Oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie může oznamovatel podat následujícími způsoby:
 • Elektronicky na e-mailové adrese: vos@domovlibnic.cz.
 • Písemně v listinné podobě na adrese Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč s označením obálky NEOTVÍRAT – pouze k rukám pí Hany Marešové“.
 • Osobně v budově sídla Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč, recepce, v úředních hodinách každý všední den 8:00 – 14:00 hodin. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.
 • Telefonicky (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, příp. o sděleném oznámení bude sepsán písemný záznam).
Stanovené příslušné osoby pro podávání oznámení:

Hana Marešová, tel. 734 314 495

Bc. Jiřina Čížková, tel. 724 913 072 zástup

Přehled příslušných předpisů:
 • Směrnice EU  2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
 • Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
 • Vnitřní předpis organizace k přijímání oznámení a ochraně oznamovatelů, účinný od 1. srpna 2023.
 

 

 

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies