příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) - Další informace

Tímto bychom chtěli informovat všechny zaměstnance o nabytí platnosti Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).

Co si představit pod pojmem ochrana oznamovatelů (whistleblowing)?

Ochrana oznamovatelů neboli whistleblowing je výraz odvozený ze sportovního prostředí od slovního spojení „to blow the whistle“, tj. zapískat na píšťalku. V přeneseném smyslu znamená upozornění, že se nehraje podle pravidel.

Vnitřní oznamovací systém

Zákon podle § 8 nařizuje vybraným subjektům zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatel

Oznamovatelem (whistleblowerem) může být jakákoli fyzická osoba v pracovním či obdobném vztahu vůči zaměstnavateli. O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele. Oznámení musí spadat do jedné z oblastí vymezených zákonem.

Prací nebo jinou obdobnou činností se dle zákona rozumí:
 • zaměstnání,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo
 • ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.
Věcná působnost

Věcná působnost Zákona o ochraně oznamovatelů je vymezena výčtem 14 oblastí. Mimo vymezené oblasti je možné oznamovat trestné činy, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a přestupky za které je možné uložit pokutu v minimální výši 100 000 Kč.

Oblastmi spadající do věcné působnosti zákona se rozumí:
 1. finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrana spotřebitele,
 5. soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrana životního prostředí,
 8. bezpečnost potravin, krmiv a ochrana zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 10. hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Způsoby podání oznámení příslušné osobě („prošetřovateli“)

Oznamovatelé podávají svá oznámení příslušné osobě pomocí zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému. Oznámení musí obsahovat údaje o jméně, příjmení a datu narození a kontaktní adresy, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Příslušnou osobou byl jmenován Ing. Petr Štětka

E-mail: oznameni@moore-czech.cz

Mobil: +420 734 647 701

Oznámení mohou být podána buď písemnou nebo ústní formou prostřednictvím:
 1. aplikace https://www.easywhistle.cz/, do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu 54dee6, na základě kterého dojde k identifikaci zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení;
 2. písemně na adresu zaměstnavatele: Libníč 17, 373 71  Libníč, nebo na adresu společnosti Moore Czech Republic s.r.o.: Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov. Písemná korespondence (dopis) musí být ze strany oznamovatele označena slovem "OZNÁMENÍ" nebo "WHISTLEBLOWING". V samotném oznámení pak identifikuje svého zaměstnavatele;
 3. nebo telefonicky na čísle +420 734 647 701 - od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00;
 4. nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá.

Ochrana oznamovatelů zajišťuje oznamovatelům obranu proti odvetným opatřením, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti zákona. Pokud oznamovatel vědomě učiní nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který mu hrozí sankce až do výše 50 000 Kč.

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies